Bakom byflorin finns jag Lina Westergaard; en kreativa själ som aldrig får nog av att skapa.

Retro och återbruk utgör tillsammans den röda tråden i mitt skapande.
Genom att ta tillvara på det material som redan finns värnar jag om miljön samtidigt som alla mina produkter blir unika.

Vänliga hälsingar
Lina Westergaard

bg_image

Nyskapande av
material från förr

bg_image

Lina Westergaard
Grundare och designer